SmodBIP - BIP Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Witamy na stronie BIP Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku

Nazwa: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku


Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Miejscowość: Chmielnik
Gmina: Chmielnik
Kod pocztowy: 26-020
Ulica, nr domu: Dygasińskiego 11
Tel/fax.: 041 3542894 begin_of_the_skype_highlighting            041 3542894      end_of_the_skype_highlighting


www: http://www.zs3chmielnik.pl

e-mail: zs3@zs3.chmielnik.com

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielnik

28.12.2022

 Chmielnik, dnia 27.12.2022r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydatki uznałem, że Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach gmina Chmielnik spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Pani Sylwia Doroz posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Satysfakcjonujący poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków pracownika samorządowego. Pani Sylwia Doroz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.
Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach.

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Zespole Szkół

13.12.2022

Zarządzenie 11/22 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Zespole Szkół.Opublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 09.04.2011
Podpisał: Witold Francuz
Dokument z dnia: 09.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 476