SmodBIP - BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Nazwa: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku


Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Miejscowość: Chmielnik
Gmina: Chmielnik
Kod pocztowy: 26-020
Ulica, nr domu: Dygasińskiego 11
Tel/fax.: 041 3542894 begin_of_the_skype_highlighting            041 3542894      end_of_the_skype_highlighting


W ramach Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku funkcjonują:

 1. Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego - na podbudowie programowej Gimnazjum,
 2. Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,
 3. Czteroletnie Technikum - na podbudowie programowej Gimnazjum,
 4. Pięcioletnie Technikum - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,
 5. Szkoła Branżowa I stopnia -  na podbudowie programowej Gimnazjum,
 6. Szkoła Branżowa I stopnia - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,
 7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 8. Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego.

www: http://www.zs3chmielnik.pl

e-mail: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl


Dyrektor szkoły: mgr Sławomir Wójcik
Z-ca dyrektora: mgr Robert Zawierucha


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielnik

28.12.2022

 Chmielnik, dnia 27.12.2022r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydatki uznałem, że Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach gmina Chmielnik spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Pani Sylwia Doroz posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Satysfakcjonujący poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków pracownika samorządowego. Pani Sylwia Doroz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.
Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach.

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Zespole Szkół

13.12.2022

Zarządzenie 11/22 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Zespole Szkół.Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 21.04.2021
Podpisał: Robert Zawierucha
Dokument z dnia: 12.10.2017
Dokument oglądany razy: 71 316