SmodBIP - BIP Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Witamy na stronie BIP Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku

Nazwa: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku


Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Miejscowość: Chmielnik
Gmina: Chmielnik
Kod pocztowy: 26-020
Ulica, nr domu: Dygasińskiego 11
Tel/fax.: 041 3542894 begin_of_the_skype_highlighting            041 3542894      end_of_the_skype_highlighting


www: http://www.zs3chmielnik.pl

e-mail: zs3@zs3.chmielnik.com


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za rok 2023

06.05.2024

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za rok 2023

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.12.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie jednolitego tekst

29.08.2023

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.12.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu PZS w Chmielniku:
userfiles/file/Statut_PZS/SKM_C36823082913490.pdf

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku edycja 2023 tekst jednolity

29.08.2023

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku edycja 2023 tekst jednolity :
userfiles/file/Statut_PZS/Statut_ver_2023_p.pdf

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.11.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie zmian w Statucie

29.08.2023

Uchwała Rady Pedagogicznej nr PZS.11.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie zmian zapisów w Statucie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Na podstawie Art.72. ust.1, art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 176 ust. 1 pkt. 1 Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wprowadza się następujące zmiany:

Treść uchwały Rady pedagogicznej:

userfiles/file/Statut_PZS/Statut_2023_zmiany_p.pdfOpublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 09.04.2011
Podpisał: Witold Francuz
Dokument z dnia: 09.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 480