SmodBIP - Przetargi
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w sezonie grzewczym 2012/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Sprostowanie

Chmielnik, 18 stycznia 2012 roku
Wszyscy uczestnicy postepowania

Sprostowanie omyłki.


Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 16767-2012 powiązane z ogłoszeniem nr 5717-2012 z dnia 2012-01-05 r.
Jako datę udzielenia zamówienia błędnie podano dzień 17.01.2012r, czyli datę wyboru najkorzystniejszej oferty.
Podpisanie umowy na sukcesywną dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2012/2013 w ilości 24 000 litrów nastąpi w terminie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr poz.759 z późn. zm.)

Opublikował: Robert Zawierucha
Data publikacji: 18.01.2012 14:38
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 910