SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modyfikacja treści SIWZ dotyczącej przetargu na sukcesywną dostawę oleju opałowego na sezo

04.01.2013

W załaczniku nr 4 /wzór umowy/ wprowadzono nastepujące zmiany:

W §1 dodano punkty:
5. Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
6. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń
Do pobrania: Aktualny SIWZ

Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 04.01.2013

Dokument oglądany razy: 464
« inne aktualności